Gradnja

Gradnja

Celostno skrbimo za izvedbo načrtovanih gradenj po sklenjenih pogodbah, nadziramo izvedbo ter kakovostno in količinsko prevzemamo opravljena dela.

Pripravljamo ocene in popise za gradnje in rekonstrukcije s področja investicijskega vzdrževanja.

V garancijskem roku skrbimo za odpravo morebitnih pomanjkljivosti.

Pripravljamo razpisno dokumentacijo, izvajamo finančno in tehnično kontrolo ponudb in pridobivamo uporabna dovoljenja za infrastrukturo naročnika.

Nudimo vam:

  • popis in priprava za gradnjo
  • izvajanje in vodenje gradbenih, obrtniških in instalacijskih del
  • vodenje gradbišča in koordinacija izvajalcev in podizvajalcev
  • dobava in montaža konstrukcij in opreme
  • uspešno opravljen tehnični pregled, končni obračun in primopredaja naročniku