Inženiring

Inženiring

Nudimo vam celovit inženiring, ki zajema področja:

  • priprava vseh potrebnih pred investicijskih študij in aktivnosti
  • priprava projektne dokumentacije za objekt ali opremo
  • pridobivanje vseh potrebnih upravnih dovoljenj
  • priprava razpisa in izbor izvajalca za objekt ali opremo ter priprava pogodbe z njim
  • nadzor nad gradnjo
  • priprava in organizacija tehničnega pregleda
  • pregled in potrditev zaključnega računa
  • pridobitev uporabnega dovoljenja
  • vzdrževanje objektov