Projektiranje in izvedba

Projektiranje in izvedba

Hitro in zanesljivo vam pripravimo vso potrebno projektno dokumentacijo za vse vrste gradenj (rekonstrukcije, novogradnje), tako za objekt kot tudi notranjo opremo. Projekt vam lahko izpeljemo celostno – na ključ – od idejne zasnove do gradbenega dovoljenja, od preverjanja možnosti zazidljivosti zemljišča, do postavitve objekta.

Dejavnosti s področja projektiranja:

  • pridobivanje zemljišč in sodelovanje v postopkih preverjanja ustreznosti lokacij za načrtovane posege
  • priprava projektnih nalog
  • priprava in izdelava projektne dokumentacije za področje urbanizma, arhitekture, konstrukcij in instalacij:
  • izdelava celotne projektne dokumentacije za vse faze projektov (IDZ, PGD, PZI, PID, POV, PEL) za novogradnje in rekonstrukcije ter adaptacije
  • izdelava projektov notranje opreme
  • izdelava projektov zunanje ureditve
  • pridobivanje projektnih pogojev, soglasij in upravnih dovoljenj
  • arhiviranje prostorske in projektne dokumentacije