Reference

Reference

Industrijski objekti

 • bazne postaje mobilne telefonije – projekti in dokumentacija za pridobitev gradbenih dovoljenj ter tudi izvedba izgradnje baznih postaj
 • bencinski servisi – projekti in projektna dokumentacija ter pridobitev gradbenih dovoljenj za postavitve več novih in adaptacije starih bencinskih servisov
 • servisna hala v Šmartnem pri Litiji – novogradnja (projektna dokumentacija in upravna dovoljenja)
 • proizvodna hala v Cerknem – rekonstrukcija in sprememba namembnosti (projektna dokumentacija in upravna dovoljenja)
 • izdelava številnih načrtov pokablitev električnih vodov (NN in SN) in transformatorskih postaj
 • izdelava idejnega projekta komunikacijskega vozlišča
 • implementacija podpornega nadzornega centra Postojna v regionalni nadzorni center Kozina
 • pravna dela za pridobivanje zemljišč mimo naselja Dragonja za obvoznico na mejnem prehodu Dragonja,
 • ureditev mej in izvedba parcelacij,
 • pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja za stolpe za razsvetljavo na stadionu Domžale,
 • izdelava OLN za športni park Izola,
 • izdelava projekta za sanacijo cestišča na primorskem,
 • načrt rekonstrukcije javne poti in kanalizacije v Spodnji Idriji,
 • projekti za rušenje transformatorskih postaj,
 • idejna zasnova razglednega stolpa Golte

Stanovanjski objekti

 • stanovanjska dvojčka v Medvodah – novogradnja – kompleten inženiring
 • stanovanjski objekti v Ljubljani – novogradnje – projektna dokumentacija in pridobitev gradbenih dovoljenj
 • nadstandardni stanovanjski objekt v Izoli z bazenom – adaptacija in novogradnja
 • nadstandardne stanovanjske hiše v Cerkljah na Gorenjskem – novogradnja
 • stanovanjski objekt v Mavčičah – novogradnja – projektna dokumentacija in upravna dovoljenja
 • stanovanjski objekt v Ljubljani – novogradnja – projektna dokumentacija in upravna dovoljenja – pred začetkom gradnje
 • idejna rešitev stanovanjskega kompleksa SORA – novogradnja

Javni objekti

 • javni natečaj za mestno knjižnico v Krškem – 2. nagrada za urbanizem
 • idejna zasnova (IDZ) kulturnega doma v Selnici ob Dravi

Notranja oprema

 • notranja oprema stanovanjskih dvojčkov Medvode
 • notranja oprema stanovanjskih objektov v Ljubljani